Parallelogram

Et parallelogram er i bund og grund en firkant, hvor de modstående sider er parallelle – altså parvist er lige lange og har lige store vinkler. Alle firkanter, der opfylder disse to krav, er parallelogrammer. Læs mere om firkanter og parallelogrammer herunder.

Et parallelogram, hvor alle fire sider er lige lange, er en rombe, og hvis alle vinkler samtidig er ens/rette (90 grader), så kaldes det også for et kvadrat. Er alle sider ikke lige lange, men parvist parallelle, og er alle vinkler rette, kaldes det et rektangel.

Sådan beregner du arealet af et parallelogram

Når du skal beregne arealet af et kvadrat eller et rektangel, ganger du højde og længde med hinanden. Men hvis vinklerne ikke er ens, så kan du ikke bare gange den sidernes mål med hinanden.

Men det er ikke så svært. For du skal faktisk stadig gange højde med længde – eller mere korrekt højde med grundlinjen.

I billedet her til højre er grundlinjen den, der kaldes ’a’. Højden finder du ved at trække en streg fra det øverste venstre hjørne ned til grundlinjen, så den rammer vinkelret på. Så får du den streg, som på billedet kaldes ’h’.

Nu måler du ’h’ og ’a’, og ganger de to tal med hinanden. Så har du arealet af dit parallelogram.

Areal = h * a

Parallelogram
Klik for at se illustrationen i stor størrelse

Hvordan kan det lade sig gøre?

Grunden til, at du kan være sikker på, at du med denne formel, får det rigtige resultat, er, at hvis du kunne tage den trekant, der dannes til venstre for ’h’ og flytte den hen til højre for parallelogrammet, så ville du få et rektangel.

Og skulle du finde arealet af dette rektangel, ville du jo gange højde med længde – altså ’h’ gange ’a’.

Har du fået lyst til at vide mere?

Kunne du tænke dig at lære mere om parallelogrammer og andre matematiske figurer samt udregninger og formler, så tjek bøgerne og de andre redskaber herunder.

Copyright 2024 - Pilanto Aps